Umsókn um Heimavist MA og VMA skólaárið 2024-2025

Umsækjandi
Ég undirrituð/undirritaður sæki hér með um búsetu á heimavist
Foreldri/forráðamaður
Heimavist

Vinsamlega merktu við þá tegund/stærð af herbergi sem óskað er eftir. Gott er að merkja við fleiri en einn möguleika. Reynt verður að verða við óskum umsækjenda eins og hægt er.

Athugið að ef ekki verður hægt að verða við óskum um tegund/stærð herbergis verður engu að síður reynt að úthluta viðkomandi plássi á vistinni. Hægt er að sjá teikningu og myndir af herbergjum á www.heimavist.is.

Nýja vist
Reynt verður að verða við óskum umsækjenda eins og hægt er. Hægt er að sjá teikningar og myndir af herbergjum á www.heimavist.is
Gamla vistReynt verður að verða við óskum umsækjenda eins og hægt er. Hægt er að sjá teikningar og myndir af herbergjum á www.heimavist.is
Aðrar upplýsingar

Húsnæðisbætur.
Íbúar heimavistar geta sótt um húsnæðisbætur. Ólögráða íbúar sækja húsnæðisbætur til þess sveitarfélags sem viðkomandi hefur lögheimili.

Stjórnarráðið | Húsnæðisbætur (stjornarradid.is)

Ef íbúi er orðinn lögráða eru húsnæðisbætur sóttar til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar.

Jöfnunarstyrkur. Íbúar heimavistar geta sótt um jöfnunarstyrk eða svokallaðan dvalarstyrk fyrir þá sem flytja a.m.k. 30 km frá lögheimili sínu og fjölskyldu. 
Sjá nánar á Menntasjóður Námsmanna (menntasjodur.is)

Athugið að netgjald er innifalið í húsaleigu.

Vinsamlega skrifið nafn/nöfn viðkomandi
Framhaldsskóli

Vinsamlega merktu við þann framhaldsskóla sem sótt hefur verið um.
Endurgreiðsla tryggingargjalds.

Leigjandi greiðir tryggingargjald að upphæð kr. 35.000,- sé umsókn þessi samþykkt.
Sé krafa vegna tryggingargjalds ekki greidd fellur umsókn þessi úr gildi.
Endurgreiðsla tryggingargjalds við lok leigutíma er með fyrirvara um úttekt á húsnæðinu og ástandi þess. Hafi engar skemmdir orðið á húsnæði og búnaði, leigugreiðslur í skilum og athugasemdir ekki gerðar við þrif fæst tryggingargjald endurgreitt.
Mæti leigutaki ekki á heimavist við upphaf leigutíma fæst tryggingargjald ekki endurgreitt.
Vinsamlega fyllið út hvert endurgreiða á tryggingargjaldið

Skilmálar

Með umsókn þessari staðfesti ég að upplýsingar sem ég hef veitt séu réttar samkvæmt minni bestu vitund.

Þá staðfesti ég einnig að mér er kunnugt um að Lundi ses rekstraraðila Heimavistar MA og VMA sé heimilt að safna og vinna persónuupplýsingar í samræmi við lög og reglur til að geta uppfyllt skuldbindingar sínar. Á heimasíðu Heimavistar MA og VMA er að finna persónuverndarstefnu félagsins sem umsækjandi kynnir sér.

 

Ég hef kynnt mér húsaleigukjör og reglur um aga og umgengni og er ég reiðubúin/n að hlíta þeim.

Hægt er að senda tölvupóst á heimavist@heimavist.is ef óskað er eftir aðstoð og/eða frekari upplýsingum.